Tuesday Oct 29 5:30 pm, Palazzo Carminati, Venice, Italy: ‘2012, a movie about 2013’

Germen

I watched 2012 several times and really enjoyed it – all those inanticipated changes of perspective, background colour and abrupt switches from one kind of music to another.

Michael Bonaventure, organist.

(English text below.)

THEYESFOUNDATION presenteert 2012 – een film over 2013. Veertien mensen vertellen over hun ambities, drijfveren, dagindeling en financiële situatie. Ze hebben allemaal een diploma van de kunstacademie op zak. Daarna houden de overeenkomsten al snel op. Uit hun verhalen stelden Rieneke de Vries en Klaas Burger een beeldessay samen. Kern is de soms moeizame, vaak trage, maar altijd levende voedingsbodem waar kunst om vraagt.

Het idee voor de film ontstond in 2011. Toen debatteerden opinie- en beleidsmakers over het kunstklimaat in Nederland. Belangrijke veranderingen werden doorgevoerd. De gevolgen werden snel merkbaar: kunstinstellingen sloten de deuren, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars werd afgeschaft, subsidiebudgetten werden teruggeschroefd. Iedereen herinnert zich de reacties: verontwaardiging over de uitzonderingspositie van de kunsten bij GeenStijl, boosheid over taalgebruik en onkunde van de Staatssecretaris, teleurstelling over wat verloren gaat, de broekriem die wordt aangehaald.

Burger en De Vries interviewden in de zomer van 2012 veertien kunstenaars en legden dit vast op camera. Na de verhitte discussies vroegen ze zich af: hoe leven de mensen om wie het feitelijk gaat? Ze richtten de blik op hun directe omgeving. En daarbij kozen ze niet enkel de succesvolle voorbeelden – een ongewone beslissing in een tijd waarin de samenleving kunstenaars beoordeelt op publieksbereik en ondernemerschap.

De makers spelen in de film met beelden die over kunstenaars bestaan: zoekende geesten die zich soms met moeite staande houden, het experiment zoeken, of hun omgeving uitdagen. En: verschilt een kunstenaar daarin dan van andere mensen? De makers vermijden de gepolijste taal waarmee de beroepsgroep van kunstenaars zich zou moeten profileren.

Concept en regie: Klaas Burger en Rieneke de Vries
Sound design: Michiel van de Weerthof
Beeldbewerking: Roy de Haan
Partners in dit project: Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Centrum Beeldende Kunst ’s-Hertogenbosch, gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Muziek:  Jeroen BaxMichael BonaventureFrietboer, 800xLJoao Milet Meirelles en Weerthof // Gebruikt met vriendelijke toestemming van de makers.

Contact: theyesfoundation@gmail.com

20 april 2013: Dag van de Filosofie, Tilburg, vertoning en reactie door Rudi Laermans.
21 juni 2013: Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, vertoning en debat met Freek Lomme.
14 juli 2013: Willem de Kooning Academie, Open Symposium, Rotterdam, vertoning en debat.
22 augustus 2013: AKV | St. Joost, ‘s-Hertogenbosch, vertoning en debat.
9 september 2013: Dag van de Jonge Kunstenaar, Museum De Pont, Tilburg, vertoning en gesprek met Brendan Walsh.
28 september 2013: Verkadefabriek, Kunstnacht ‘s-Hertogenbosch.
29 oktober 2013: Fondazione Bevilacqua la Masa, Palazzo Carminati, Venetië, vertoning en gesprek.

monique2

THEYESFOUNDATION presents 2012 – a movie about 2013. Fourteen people talk about their ambitions, drives, daily routine and financial situation. They all have a degree from an Art Academy. But then the similarities end quickly. Rieneke de Vries and Klaas Burger composed their stories into a visual essay. The breeding ground art demands for at it’s core: sometimes difficult, often slow, but always alive.

The idea for the film bloomed in 2011. Back then legislators and people of influence discussed the Dutch art climate. The consequences quickly became apparent: art institutions closing up, artist welfare abolished, government funding budgets severely cut. Everyone remembers the reactions: outrage on the privileged position of the fine arts on populist blogs, anger about the vocabulary and incompetence our secretary of state exhibited, disappointment about what was lost, the tightening of the belt.

In the summer of 2012 Burger and De Vries interviewed fourteen artists on camera. After the heated debate they asked themselves: how do the people the debate is about actually live? They directed attention to their immediate surroundings. And they did not only opt for successful examples –  an unusual decision in times in which society judges artists on public appeal and entrepreneurship.

Playfully the filmmakers use the existing preconceptions about artists: searching spirits fighting to keep going, looking for the experiment, challenging their environments. Also: are artists truly different from others in that respect? The filmmakers avoid the polished language the professional artist is expected to utter.

Concept & direction: Klaas Burger and Rieneke de Vries
Sound design: Michiel van de Weerthof
Editing: Roy de Haan
Partners:
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Centrum Beeldende Kunst ’s-Hertogenbosch, the City of ‘s-Hertogenbosch.

Music by  Jeroen BaxMichael BonaventureFrietboer, 800xLJoao Milet Meirelles and Weerthof // Music used with kind permission of the composers.

Contact: theyesfoundation@gmail.com

20 April 2013: Dag van de Filosofie, Tilburg, screening & talk with Rudi Laermans.
21 June 2013: Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, screening & talk with Freek Lomme.
14 July 2013: Willem de Kooning Academie, Open Symposium, Rotterdam, screening & talk.
22 August 2013: AKV | St. Joost, ‘s-Hertogenbosch, screening & talk.
9 September 2013: Dag van de Jonge Kunstenaar, Museum De Pont, Tilburg, screening & talk with Brendan Walsh.
28 September 2013: Verkadefabriek, Kunstnacht ‘s-Hertogenbosch.
29 October 2013: Fondazione Bevilacqua la Masa, Palazzo Carminati, Venice, Italy, screening & talk.

josje

Advertisements
%d bloggers like this: